Czym są inteligentne kontrakty i jak można je wykorzystać?

Czym są inteligentne kontrakty i jak można je wykorzystać?

Inteligentny kontrakt to kontrakt, który można zaprogramować tak, aby działał automatycznie bez wprowadzania zmian. Kontrakty te są bezpieczne i nie są podatne na hakowanie. Można je wykorzystać do każdego rodzaju transakcji. W związku z tym inteligentne kontrakty są popularne w wielu sektorach. W tym artykule omówimy zalety i wady inteligentnych kontraktów oraz potencjalne zastosowania tych kontraktów.

Z radością przedstawiamy materiał, który powstał w sojuszu z medifinanse.pl

Typowe przypadki użycia inteligentnych kontraktów

Typowe przypadki użycia inteligentnych kontraktów obejmują branżę finansową, która może skorzystać z ich wdrożenia. Technologia ta pozwala przedsiębiorstwom zautomatyzować procedury, w tym obliczenia rozliczeniowe i przepływy pracy związane z zatwierdzaniem. Może to zmniejszyć koszty operacyjne i liczbę godzin pracy. Inteligentne kontrakty mogą również zautomatyzować prowadzenie dokumentacji. Na przykład, jeśli firma musi śledzić swoje aktywa, inteligentne kontrakty mogą automatycznie wydawać i odnawiać zapisy.

Inny przykład dotyczy dziedziny escrow. W tym scenariuszu osoba może przechowywać wartość w cyfrowym depozycie, dopóki nie nadejdzie czas, aby ją uwolnić. Korzystając z inteligentnych kontraktów, firma może usprawnić ten proces i wyeliminować potrzebę wymiany dokumentów. Te inteligentne kontrakty mogą również przynieść korzyści platformom freelancingu.

Inteligentne kontrakty są również wdrażane w branży ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia są jednym z najbardziej popularnych przypadków użycia inteligentnych kontraktów, a mogą one pomóc w przyspieszeniu procesu rozliczania roszczeń. Ponadto, jeśli dana osoba uczestniczy w wypadku samochodowym, inteligentne kontrakty mogą automatycznie wykonywać się, aby zapewnić, że są one objęte ubezpieczeniem.

Jak wspomniano, inteligentne kontrakty mogą poprawić usługi finansowe poprzez automatyzację wielu procesów i zapewnienie, że transakcje są wolne od błędów i tarcia. Na przykład, transakcja hipoteczna może zostać usprawniona dzięki inteligentnym kontraktom. W tym celu umowa hipoteczna może być zakodowana, aby automatycznie wykonać wszystkie niezbędne kroki. Ponadto inteligentne kontrakty mogą pomóc w zapewnieniu większej przejrzystości dla wszystkich stron. Zazwyczaj te aplikacje wchodzą w zakres przypadku użycia inteligentnego kontraktu Ethereum.

Jako technologia oparta na blockchain, inteligentne kontrakty mają szerokie zastosowanie poza transakcjami kryptowalutowymi. Są one kluczowym elementem dla wielu zdecentralizowanych aplikacji, w tym zdecentralizowanych finansów, niefunkcjonujących tokenów, usług hazardowych opartych na blockchainie i zdecentralizowanych organizacji autonomicznych. Zmniejszają one również ryzyko kontrahenta i zapewniają warstwę bezpieczeństwa, której nie można zreplikować przez podmioty zewnętrzne.

Wspólne wady inteligentnych kontraktów

Jedną z najczęstszych wad inteligentnych kontraktów jest niewłaściwe użycie specyfikatorów widoczności. Może to skutkować krytycznymi podatnościami dla każdego inteligentnego kontraktu. Na przykład, jeśli aplikacja używa typów danych o stałej wielkości dla liczb całkowitych, takich jak uint8, ważne jest, aby upewnić się, że maksymalna wartość tej zmiennej nie przekracza zakresu możliwych wartości. Gdy tak się stanie, atakujący mógłby wywołać jedną z funkcji i zmienić własność zasobu. To mogłoby pozwolić atakującemu na opróżnienie portfela ze wszystkich ETH.

Inną często spotykaną wadą jest wykorzystywanie wyroczni do dostarczania zewnętrznych danych. Jest to niezbędne dla wielu funkcji w inteligentnych kontraktach, ale wprowadza również ryzyko operacyjne. Ponadto sprawia, że inteligentne kontrakty są łatwiejsze do zhakowania. W takiej sytuacji atakujący mógłby ukraść aktywa, powodując utratę wartości lub nawet bankructwo. Ze względu na brak możliwości śledzenia, inteligentne kontrakty są częstym celem dla cyberprzestępców.

Ze względu na te zagrożenia deweloperzy powinni zatrudnić firmę audytorską, która sprawdzi bezpieczeństwo ich kontraktów. Na przykład powinni zatrudnić audytora strony trzeciej, aby przeprowadzić audyt swojego kodu przed jego wydaniem. Ponadto, inteligentne kontrakty nie mogą być zaufane z dużymi kwotami wartości. Dlatego deweloperzy muszą upewnić się, że zatrudniają eksperta przed opublikowaniem swoich projektów.

W miarę jak inteligentne kontrakty staną się bardziej zaawansowane i rozpowszechnione, będą miały większe bezpieczeństwo. Ale do tego czasu technologia ta ma przed sobą wiele pracy. Na razie nie będzie w stanie rozwiązać wszystkich problemów, które nękają istniejący system finansowy. Pomimo postępów w technologii smart contract, wciąż daleko jej do stania się najbardziej rewolucyjną technologią świata.

Jedną z najczęstszych wad inteligentnych kontraktów jest poleganie na niezamierzonych błędach w kodowaniu. Podczas gdy ta cecha ma na celu uniemożliwienie złym aktorom manipulowania kontraktami, utrudnia również ich stosowanie. Dodatkowo, kontrakty te są trudne do zmiany, jeśli w kodzie zostanie popełniony błąd.

Zalety inteligentnych kontraktów

Inteligentne kontrakty to technologia, która służy do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji. Są one wykorzystywane w różnych branżach, w tym w finansach. Kontrakty te mogą być wykorzystywane do budowania złożonych systemów DeFi, które świadczą usługi podobne do tradycyjnych instytucji finansowych, ale są zdecentralizowane i działają przy użyciu technologii blockchain. Tworząc te kontrakty, przedsiębiorstwa mogą usprawnić swoje procesy i zmniejszyć koszty związane z płatnościami rachunków.

Inteligentne kontrakty to zautomatyzowane umowy napisane w kodzie, które są przechowywane w sieci blockchain. Są nieodwracalne i niezmienne, mogą realizować wiele różnych typów transakcji. Mogą być wykorzystywane do różnych celów biznesowych, w tym do zautomatyzowanego przepływu pracy i łańcuchów dostaw. Eliminują potrzebę pośredników lub innych procesów ręcznych i eliminują opóźnienia czasowe.

Inteligentne kontrakty zmniejszają ryzyko naruszenia danych poprzez wyeliminowanie potrzeby zaangażowania stron trzecich. Mogą również zmniejszyć koszty poprzez wyeliminowanie potrzeby opłat stron trzecich, które mogą być bardzo wysokie w niektórych branżach. Ponadto, inteligentne kontrakty zwiększają wydajność i dokładność. Eliminują pracę papierową i błędy w wypełnianiu, a także zapewniają bezpieczne cyfrowe kopie zapasowe i łatwy dostęp w przypadku utraty.

Inteligentne kontrakty mogą być również stosowane w opiece zdrowotnej, eliminując potrzebę korzystania z pośredników stron trzecich i zwiększając prywatność pacjentów. Mogą one pomóc organizacjom opieki zdrowotnej chronić informacje zdrowotne swoich pacjentów i zapewnić zgodność z przepisami. Poprzez wyeliminowanie potrzeby ludzkich pośredników, inteligentne kontrakty mogą również pomóc organizacjom opieki zdrowotnej w poprawie ich działalności poprzez usprawnienie przepływu pracy oraz usprawnienie gromadzenia danych i raportowania.

Inteligentne kontrakty umożliwiają organizacjom tworzenie silniejszych relacji B2C. Na przykład marka obuwnicza mogłaby współpracować z serwisem muzycznym do streamingu, aby zapewnić bezpłatny czas subskrypcji. W zamian klienci otrzymaliby ofertę na zakup nowych butów, podczas gdy serwis muzyczny przesyłałby im sugestie dotyczące nowych utworów do słuchania. Usługi te mogłyby również pomóc biegaczom śledzić ich kondycję i słuchać muzyki podczas biegu.

Ponieważ inteligentne kontrakty są dystrybuowane na blockchainie, zmniejszają możliwość oszustwa i chronią kupujących i sprzedających. Są one przydatne w wielu branżach, w tym w opiece zdrowotnej, łańcuchu dostaw i grach. Inteligentne kontrakty wymagają jednak stałego procesu audytu po ich początkowym etapie rozwoju. Stąd ważne jest, aby sprawdzić ich integralność.

Potencjalne zastosowania inteligentnych kontraktów

Inteligentne kontrakty mogą być stosowane w wielu różnych branżach. Na przykład technologia ta może być wykorzystana do zautomatyzowania transferu cyfrowych nieruchomości. Kontrakty te mogą być również wykorzystywane w pożyczkach nieruchomości typu peer-to-peer. Gdy pożyczkobiorca nie spełni warunków pożyczki, inteligentny kontrakt może zostać wykorzystany do zwrotu nieruchomości pożyczkodawcy.

Inteligentne kontrakty mogą być również powiązane z rejestrem nieruchomości, który legitymizowałby łańcuch własności nieruchomości. Wyeliminowałoby to możliwość manipulowania zapisami dotyczącymi własności. W niektórych regionach, inteligentne kontrakty mogą również gwarantować wykonanie nieruchomości. Ułatwiłoby to deweloperom i inwestorom korzystanie z tej technologii.

Technologia mogłaby być również wykorzystywana w ubezpieczeniach. Mogłaby zautomatyzować underwriting, obsługę roszczeń i wypłaty. Smart contract powinien być jednak poparty odpowiednimi sankcjami pieniężnymi. Ponadto organy regulacyjne powinny mieć dostęp do kodu inteligentnych kontraktów w celu zbadania domniemanych nieprawidłowości. Regulatorzy powinni również monitorować rozwój technologii, aby mogli zidentyfikować wszelkie zagrożenia.

Inne branże, w których można zastosować inteligentne kontrakty, obejmują nieruchomości i leasing. Na przykład, inteligentny kontrakt mógłby automatycznie egzekwować płatności czynszu od najemcy po zakończeniu zajmowania lokalu. Można go również wykorzystać do uproszczenia umowy najmu z warunkami, które są bardziej przejrzyste i bezpieczne. Ponadto, inteligentny kontrakt mógłby połączyć sprzedaż detaliczną na blockchainie z inteligentnymi umowami leasingowymi.

Inteligentne kontrakty to komputerowe protokoły transakcji, które realizują warunki umowy. Technologia ta szybko się rozwija i jest już wykorzystywana w różnych branżach. Ale zanim zostanie przyjęta i wdrożona, inteligentne kontrakty muszą zostać przetestowane i opracowane. Kontrakty te muszą być w stanie zapewnić bezpieczeństwo i integralność transakcji. Inteligentny kontrakt nie jest łatwy do zhakowania.

Inteligentne kontrakty będą ewoluować przyrostowo i wraz z postępem AI, prawnicy będą się bardziej angażować. Jak w przypadku każdej technologii, prawnicy muszą pozostać w centrum takiego rozwoju. Ta technologia nie jest tylko dla inżynierów komputerowych, naukowców zajmujących się danymi, statystyków i matematyków; wymaga ona wysokiego stopnia wiedzy prawniczej.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *