Jak czytać wykres kryptowaluty

Identyfikowalność symboli kryptowalut

Wykres kryptowalut powinien zawierać cenę monety i inne czynniki, takie jak poziomy wsparcia i oporu. Powinien również pokazywać wzory, takie jak wzór głowy i ramion, który zazwyczaj sygnalizuje spadek ceny. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, które pomogą Ci zrozumieć wykres kryptowalutowy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. Poniżej wymieniono kilka rodzajów wykresów kryptowalut:

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest owocem naszego partnerstwa z 4euro.pl

Wykresy liniowe

Aby zrozumieć, jak czytać wykresy liniowe kryptowalut, musisz zrozumieć podstawy rynku byka i niedźwiedzia. Rynek byka jest wtedy, gdy cena papieru wartościowego konsekwentnie rośnie, podczas gdy rynek niedźwiedzia jest wtedy, gdy cena papieru wartościowego nadal spada. Należy mieć świadomość, że trendy mogą utrzymywać się przez długi okres czasu, a w każdej chwili mogą się odwrócić. Ta wiedza pomoże Ci podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o rynku, możesz sprawdzić nasz przewodnik po czytaniu wykresów kryptowalut.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje wykresów kryptowalut: wykresy liniowe i wykresy dziennika. Wykres liniowy pokazuje historyczne punkty cenowe danej kryptowaluty. Prawa skala reprezentuje Bitcoina, który jest reprezentowany przez prawą skalę. Wykres liniowy może wyświetlać historię cen kryptowaluty dla określonego okresu czasu lub możesz wybrać dłuższe ramy czasowe, aby zobaczyć trendy cenowe monety. Korzystanie z wykresu liniowego sprawia, że ocena potencjału inwestycyjnego danej monety jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Oprócz analizy ruchów cenowych, wykresy liniowe mogą być używane do identyfikacji kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Poziomy wsparcia i oporu są obszarami rynku, gdzie występują zlecenia kupna i sprzedaży. Działają one jako wskazówka, czy aktywo ma zamiar wejść w trend lub wyjść z niego. Klin hossy to formacja, w której dwie linie spotykają się z nachyleniem w dół. Klin byka może być również sygnałem pozytywnego ruchu.

Wykresy liniowe kryptowalut generalnie przestrzegają tych samych zasad, co tradycyjne wykresy finansowe. Jednak kryptowaluty są bardziej zmienne i mogą zawierać więcej informacji. Nie ma konkretnego oprogramowania wymaganego do czytania wykresów kryptowalut, ale popularne opcje obejmują Coinigy i Trading View. Możesz znaleźć więcej informacji o cenach kryptowalut za pomocą tych wykresów, postępując zgodnie z tymi przewodnikami. Pomoże Ci to podjąć lepsze decyzje inwestycyjne. Więc zacznij już dziś i zacznij czytać wykresy liniowe kryptowalut! Nigdy nie będziesz tego żałować!

Japoński wykres świecowy

Jedną z najcenniejszych umiejętności handlowych, jakie możesz rozwinąć, jest umiejętność czytania japońskiego wykresu świecowego. Ta metoda handlu wykorzystuje wzorce znane jako świeczniki do reprezentowania cen transakcyjnych akcji, waluty lub innych aktywów. Wykresy świecowe są użytecznym narzędziem dla day tradingu i długoterminowego inwestowania. W tym artykule omówimy podstawy japońskiego wykresu świecowego i jego znaczenie. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tymi wzorami, czytaj dalej.

Podstawową informacją o japońskim wykresie świecowym jest to, że mówi on o otwartej, wysokiej i zamkniętej cenie określonego aktywa w określonym czasie. Każdy świecznik zawiera różne informacje w zależności od okresu czasu. Na przykład, jeśli zielona świeca ma niższy knot niż niebieska świeca, cena spadła. I odwrotnie, czerwona świeca ma wyższy knot i niższy korpus niż zielona świeca.

Jak każdy wskaźnik techniczny, świece pokazują ruch cenowy w pewnym okresie czasu. Formacja ta reprezentuje zakres cen, z wyżami i niżami opartymi na poprzednich okresach. Wzorzec ten pomaga inwestorom i traderom ocenić ruch cenowy w różnych przedziałach czasowych, a także może pomóc inwestorom w tworzeniu pomysłów na podstawie zawartych w nim informacji. Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem tego wykresu do analizy cen kryptowalut, rozważ zastosowanie się do tych prostych wskazówek.

Japoński wykres świecowy dla kryptowalut zapewnia szczegółowe spojrzenie na strukturę rynku, a także możliwe sygnały na najbliższą przyszłość. Wzorce świecowe są bardzo przydatnymi i niezawodnymi narzędziami handlowymi, ale powinny być używane w kontekście większego środowiska rynkowego. Ponadto, powinieneś wziąć pod uwagę sentyment rynku, kiedy używasz formacji świecowych. I wreszcie, powinieneś wiedzieć, że formacja świecowa jest tylko wskazówką, a nie gwarancją sygnału kupna lub sprzedaży.

OBV

On-Balance Volume lub OBV wykresu kryptowalutowego to ilość transakcji dokonanych przez użytkowników. Wartość OBV zmienia się w czasie w zależności od ilości aktywności wolumenu, która ma miejsce. Inwestorzy, handlowcy i analitycy badają nachylenie linii OBV, aby określić ruchy cenowe. Istnieją dwa rodzaje OBV: pozytywny i negatywny. Pozytywny OBV to znak, że cena rośnie, a negatywny OBV to znak, że cena spadła.

Wskaźnik OBV jest ważnym narzędziem dla traderów technicznych, ponieważ może wskazywać na nadchodzący ruch ceny. Ponadto, wielu traderów używa OBV jako sygnału do generowania pomysłów handlowych. Wskaźnik OBV, który porusza się wyraźnie w jednym kierunku i szybciej niż cena, może być znakiem, że zbliża się duży ruch. Mimo, że OBV może być użyteczną informacją dla traderów, może on skłaniać ich do krótkiej sprzedaży. W takich przypadkach zaleca się używanie wskaźnika opóźnienia z OBV.

Wskaźnik OBV jest również ważny, ponieważ może prognozować potencjalne odwrócenie trendu. Ponieważ OBV odzwierciedla momentum wolumenu, może dać inwestorom wyraźniejszy obraz nastrojów na rynku. Kiedy OBV wzrasta, oznacza to, że wolumen pcha cenę wyżej, a inwestor detaliczny ją sprzedaje. I odwrotnie, jeśli OBV spada, oznacza to zazwyczaj, że inwestorzy detaliczni sprzedają swoje pozycje, a smart money wkracza do akcji.

Jeśli OBV spada, cena prawdopodobnie wyłamuje się z zakresu handlowego. Spadający OBV wskazuje na wybicie w dół. Dodatni OBV oznacza, że cena tworzy wyższe szczyty i niższe dołki. Dywergencje są powszechne na wykresach kryptowalut. Ponadto OBV może powiedzieć, czy cena akumuluje lub dystrybuuje. OBV ma ważne implikacje w handlu. Ponadto może również powiedzieć, czy cena porusza się wyżej lub niżej niż OBV.

Proste średnie ruchome

Na wykresie kryptowalut prosta średnia ruchoma (SMA) może być pomocna w określeniu kierunku ceny. Cena zazwyczaj spędza większość czasu powyżej MA i znacząco odbija, gdy powraca do tego poziomu. Im wyższa SMA, tym bardziej byczy wydaje się rynek. Im niższa SMA, tym bardziej rynek wydaje się niedźwiedzi. 21-okresowa SMA reaguje na gwałtowny ruch ceny w górę poprzez utrzymanie pozycji poniżej świec i powyżej 55-okresowej SMA.

Ten rodzaj wskaźnika jest prosty w interpretacji i pokazuje średnią cenę w pewnym okresie czasu. Podstawowa formuła obliczania SMA polega na zsumowaniu wszystkich punktów danych dla danego okresu i podzieleniu ich przez liczbę okresów. Pierwszy przykład pokazuje prostą średnią kroczącą dla pierwszych 10 dni. Następny punkt danych obniża najwcześniejszą cenę i dodaje cenę z 11 dnia. Następny punkt danych uśrednia ceny z dni od jedenastego do pięćdziesiątego. Oprócz prostej średniej ruchomej, wykres kryptowalut może być również obliczany przy użyciu prostej średniej ruchomej dla różnych okresów czasu. Ta sama kalkulacja jest używana do stworzenia SMA dla ceny Bitcoina.

Innym rodzajem SMA jest wykładnicza średnia krocząca. Jest to rodzaj średniej ruchomej, która waży ostatnie dane bardziej niż starsze. W obu przypadkach, okres „spojrzenia wstecz” jest włączony, aby ostrzec formułę o tym, ile punktów danych musi wziąć pod uwagę. Standardowe okresy wejściowe to 50 i 200, chociaż można użyć dowolnej liczby całkowitej. Na przykład, jeśli cena Bitcoina wzrosła i spadła o określoną kwotę w ciągu ostatnich 10 dni, SMA powinna wzrosnąć o tę samą kwotę.

Graf transakcyjny

W pracy przeanalizowano graf transakcyjny kryptowalut oraz relacje pomiędzy węzłami i krawędziami. Wykres został narysowany na sieci, w której węzły i krawędzie są połączone ze sobą szeregiem połączeń. Dane zostały zebrane poprzez obliczenie rozkładów stopni węzłów i porównanie ich z poprzednim miesiącem. Stwierdzono, że rozkład stopni kryptowalut jest niemal liniowy i sugeruje zależność typu power law. Na wykresie widać również obecność węzłów i krawędzi o wysokim stopniu, co może być oznaką słabej struktury bezskalowej.

Kiedy przyjrzeliśmy się wykresowi transakcji dla kryptowalut, stwierdziliśmy, że stosunek adresów wyższego stopnia do adresów niższego stopnia wzrósł o ponad 40 podczas drugiego miesiąca tworzenia. Po tym czasie stosunek ten wrócił do normy. W miesiącu listopadzie na wykresie pojawił się ciąg transakcji dla Litecoin. Ten wzór sugeruje, że blockchain Litecoin jest jedną z najpopularniejszych kryptowalut. Nie jest rzadkością znalezienie wykresu transakcji dla danej waluty w publicznej bazie danych.

Korzystając z tych danych, możemy zbadać, czy ceny różnych kryptowalut rosną, czy spadają. W porównaniu z innymi walutami, cena Bitcoina ma najwyższą negatywną korelację z MTG. Cena Bitcoina osiągnęła 20 000$ pod koniec 2017 roku, a jej wykres był największy. Wzrost cen zwiększa prawdopodobieństwo kupna/sprzedaży monety oraz generuje więcej adresów i transakcji. Wykres dla Ethereum pokazuje jeszcze większą korelację między ceną a gęstością.

Graf ma minimalną użyteczność po przekroczeniu 10 000 wierzchołków. Szczyty te występują często i są spowodowane dużym opóźnieniem między blokami wydobywczymi lub sztucznie zawyżonym tempem transakcji. Choć przedstawienie całego systemu Bitcoin jest trudne, pomocna może być wizualna analiza całego grafu. Wyeksponowanie wszystkich składników wykresu może ułatwić dokładniejsze wyjaśnienie i grupową dyskusję na temat systemu. Nawet krajowa telewizja wykorzystała wizualizacje wykresów cen kryptowalut.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *