Przyszłość kryptowalut i przyszłość pieniądza

Przyszłość kryptowalut i przyszłość pieniądza

Rynek kryptowalut nadal się rozwija, ale ma kilka ważnych wyzwań do rozwiązania. Wyzwania te obejmują regulacje, problemy z limitami pojemności, wpływ na globalny system bankowy oraz zagrożenie dla tradycyjnych walut. Jednak dzięki rosnącej liście firm akceptujących waluty cyfrowe, rynek powinien pozostać stosunkowo bezpieczny.

Ten artykuł jest wynikiem naszej współpracy z dotacje.edu.pl

Regulacje

Istnieje kilka dużych pytań, na które należy odpowiedzieć w kwestii przyszłości kryptowalut. Jednym z pierwszych jest kwestia regulacji. Chociaż kryptowaluty są coraz bardziej popularnym sposobem kupowania i sprzedawania towarów i usług, organy regulacyjne muszą upewnić się, że nie wyrządzają one zbyt wielu szkód. Oszacowano, że jedno na pięć gospodarstw domowych weszło w interakcję z jakąś formą kryptowaluty. Na szczęście ustawodawcy stanęli na wysokości zadania i wprowadzili ustawy mające na celu uregulowanie tej wschodzącej klasy aktywów.

Wyzwanie regulacyjne jest spotęgowane przez rosnącą świadomość społeczeństwa na temat kryptowalut. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Pew Research, bezstronny think tank w Waszyngtonie, wykazało, że 16% Amerykanów w jakiś sposób używało, handlowało lub inwestowało w kryptowaluty. Ponadto magazyn Newsweek zauważył, że 46 milionów amerykańskich gospodarstw domowych posiada obecnie jakiś rodzaj kryptowalut, co stanowi około 14% populacji.

Szybki wzrost kryptowalut i przedsiębiorstw DeFi rodzi pytania dotyczące ochrony konsumentów, bezpieczeństwa cybernetycznego i szerszej stabilności finansowej. Ta nowa technologia może stać się dominującym środkiem globalnych płatności, ograniczając zdolność banków centralnych do kontrolowania podaży pieniądza i regulowania jego użycia. W międzyczasie wiele banków centralnych eksperymentuje z cyfrowymi walutami emitowanymi przez banki centralne, czyli CBDC.

Podczas gdy wiele rządów początkowo przyjęło postawę bezczynności wobec rynku kryptowalut, szybki wzrost kryptowalut zmusił organy regulacyjne do podjęcia działań w tym wschodzącym sektorze. Opracowanie przepisów dla tego wschodzącego rynku zajmie lata i będzie się różnić w różnych krajach. Kluczowym wyzwaniem będzie zrównoważenie tradycyjnego ryzyka finansowego z innowacją.

Regulatorzy mają do odegrania istotną rolę w ochronie systemu finansowego. Są one odpowiedzialne za nadzorowanie zabezpieczeń w całym systemie finansowym, utrzymanie integralności rynku oraz ograniczenie ryzyka związanego z aktywami cyfrowymi. Ponadto istnieją zagrożenia związane z aktywami cyfrowymi, w tym naruszenia prywatności i nielegalne finansowanie. Dodatkowo aktywa cyfrowe stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i praw człowieka.

Regulatorzy nie powinni zapominać, że kryptowaluty nie są towarem, ale raczej nową formą własności. Rządowa odpowiedź na konsultacje w sprawie kryptowalut potwierdza, że stablecoiny zostaną wprowadzone do obecnego obwodu regulacyjnego, a organy regulacyjne zachowają uprawnienia w stosunku do dostawców i emitentów portfeli.

Kwestie związane z ograniczeniami przepustowości

Istnieje wiele kwestii związanych z przepustowością kryptowalut, w szczególności, gdy są one postrzegane w kontekście płatności hurtowych. Jedną z kluczowych kwestii jest brak centralnego emitenta lub zaufanego agenta, który jest niezbędny dla stabilności waluty. Kolejną kwestią jest brak skalowalności. Ilość mocy obliczeniowej wymaganej do przetwarzania transakcji przychodzących przekroczyłaby możliwości nawet najpotężniejszych komputerów.

Kolejny problem dotyczy rozprzestrzeniania się kryptowalut. W chwili pisania tego tekstu na rynku znajduje się kilka tysięcy kryptowalut. Przy takiej proliferacji trudno jest uzyskać dokładne policzenie całkowitej ilości monet w obiegu. Ponadto liberalna emisja nowych pieniędzy rzadko prowadzi do stabilności. Trzecim problemem jest kruchy fundament zaufania, na którym opierają się kryptowaluty. Niepewność co do ostateczności poszczególnych płatności może prowadzić do niestabilnych wycen.

Wpływ na globalny system bankowy

W najbliższym czasie istnieje potrzeba poprawy transgranicznej koordynacji między krajowymi organami regulacyjnymi, aby zapewnić, że aktywa kryptowalutowe podlegają tym samym standardom, co tradycyjne aktywa finansowe. Ponadto giełdy kryptowalut powinny podlegać istniejącym międzynarodowym standardom dla pośredników w obrocie papierami wartościowymi. Standardy te powinny zostać wdrożone przez wszystkie jurysdykcje. Dodatkowo globalny system finansowy powinien nadać priorytet uczynieniu płatności transgranicznych bardziej przejrzystymi, integracyjnymi i szybszymi.

Banki centralne odgrywają ważną rolę w każdej gospodarce i są kręgosłupem globalnego systemu finansowego. W Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna jest odpowiedzialna za regulację inflacji i utrzymanie pełnego zatrudnienia. W Wielkiej Brytanii Bank Anglii jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilności finansowej. Te banki centralne mają różne mandaty, ale generalnie mają ten sam cel.

Kryptowaluty szybko zyskują popularność i są postrzegane jako potencjalnie destrukcyjna siła. Zagrażają one tradycyjnej roli banków centralnych i Wall Street. To sprawia, że regulatorzy finansowi walczą o reakcję. Nawet banki centralne rozważają emisję własnych walut cyfrowych, próbując konkurować z boomem kryptowalutowym.

Jednak wpływ kryptowalut na globalny system bankowy nie jest jeszcze jasny. Kilka banków obawia się wpływu na ich biznes i infrastrukturę fizyczną. W Wielkiej Brytanii ponad 600 oddziałów bankowych zostało zamkniętych w 2015 roku, a HSBC odnotował 40% spadek ruchu w oddziałach w 2016 roku. Ponadto niektórzy urzędnicy bankowi obawiają się, że fizyczne banki mogą stać się zbędne, gdy kryptowaluty staną się bardziej popularne.

W międzyczasie Quontic Bank poszedł do przodu ze swoim programem Bitcoin i korzysta z zewnętrznej firmy do obsługi kryptowalut. Podczas gdy branża bankowa szaleje, aby opracować nowe zasady dotyczące kryptowalut, banki lobbują regulatorów, aby spreparować zasady, które są korzystne dla ich interesów. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę ogromny potencjalny wpływ, jaki kryptowaluty mają na tradycyjne instytucje finansowe. Oprócz zmiany sposobu dokonywania płatności, mogą one również zwiększyć liczbę osób mających dostęp do handlu i finansów.

Podczas gdy zalety kryptowalut w stosunku do tradycyjnych systemów finansowych są oczywiste, istnieją również istotne zagrożenia z nimi związane. Na przykład osłabiony globalny system finansowy i niestabilne aktywa kryptowalutowe mogą zdestabilizować przepływy kapitałowe. Aby uniknąć takiego ryzyka, decydenci powinni wdrożyć globalne standardy i wzmocnić monitorowanie ekosystemu kryptowalut.

Zagrożenie dla tradycyjnych walut

Technologia blockchain, która napędza Bitcoina i wszystkie inne kryptowaluty, stanowi zagrożenie dla tradycyjnego systemu walutowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut, ich wartość jest arbitralna i oparta na postrzeganiu wartości przez ludzi. Współzałożyciel Coinbase Brian Armstrong powiedział niedawno, że Bitcoin może zastąpić dolara amerykańskiego do 2030 roku. Jeśli ta prognoza okaże się prawdziwa, to Bitcoin może wkrótce stać się największą walutą świata.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *